3 Lutjet Më Të Rëndësishme Qe Duhet Ti Lutesh Zotit Me To Per Cdo Dite..!

3 Lutjet Më Të Rëndësishme Qe Duhet Ti Lutesh Zotit Me To Per Cdo Dite..!

3 lutjet më të rëndësishme qe duhet ti lutesh Zotit me to per cdo dite..!

Tri duatë më të rëndësishme:

1. Allahumme inni eudhu bike en ushrike shej’en a’lemuh, ue estagfiruke li ma la a’lemuh” (O Allah, të lutem të më ruash nga politeizmi me vetdije, dhe më fal atë që bëj pa vetdije)
2. Ja mukal-libel kulubi thebbit kalbi ala dinik. (O rrotulluesi i zemrave, përforcoje zemrën time në fenë tënde).

3. Allahumme inni es’eluke husnel khatimeh. (O Allah më jep përfundim të mirë).
Thuhet që shejhk Bin Bazi porosiste për vazhdimisinë në to.
Sa dua të domosdoshme, jetike për çdo njeri, për çdo kohë.

p.s.: Duaja dhe amin-i më i mirë është ai që bëhet në vetmi, vetëm Allahu dhe ti.

Lajme