Nga kjo duhet të kemi kujdes në rrjetet sociale!

Nga kjo duhet të kemi kujdes në rrjetet sociale!

Çdokush (individ, grup apo faqe në fb) që përhapë ndonjë fotografi e cila nuk lejohet fetarisht, ai do e merr mëk’atin e gjith atyre që e shikojnë atë sepse ky po bëhet sebeb që shikuesi të merr më’kat.Ky që ka postu ndoshta është në gjum ndërsa engjulli i cili i shkruan më’katet, shkruan dhe shkruan e mje’rë për të. Allahu na rujtë!

Ndërsa çdokush që bëhet sebeb të shikohet, të lexohet apo të thuhet ndonjë gjë e hajrit si p.sh. ndonjë ajet, hadith, dhikr apo diçka tjetër të dobishme, ai e merr edhe shpërblimin e atij që vepron sepse i Dërguari i Allahut ka thënë: Ai që aludon dikë në hajr konsiderohet sikur ta ket vepruar vetë

Prandaj kuj’des vlla i dashur, motër e nderuar!

Ardian Elezi

Lajme