Cfare ndodh me ate qe ben mekate te medha ne 10 ditet e Dhul-Hixhes

Cfare ndodh me ate qe ben mekate te medha ne 10 ditet e Dhul-Hixhes

Imam ibn Baz (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Mëkatimi gjatë dhjetë ditëve të para të Dhul-Hixhxhes konsiderohet si më i rëndë dhe më i madh sesa në muajin Rexheb, apo Shaban, apo në muajt e tjerë. Pra, mëkati rritet për nga aspekti i peshës e jo i numrit.”

(El-Fetaua, vëll. 17)

I Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) thotë: “Nuk ka ditë në të cilat vepra e mirë është më e vlefshme sesa në dhjetë ditët (e para të Dhul-Hixhxhes).”

(Sahih Et-Tergib, 1149)

Lajme