Xhavit Haliti: Rinia Ka Me Ju L ut Z otit Të Kthehet PDK Në Pu shtet

Xhavit Haliti: Rinia Ka Me Ju L ut Z otit Të Kthehet PDK Në Pu shtet

Xhavit Haliti ka de klaruar se të gjithë të rinjtë e d inë se e ve tmja al ternativë për një të ardhme sa më të mirë në Kosovë mbetet të jetë Partia Demokratike e Kosovës.

Haliti th eksoi se të gjithë të rinjtë shpresat i kanë kth yer nga PDK-ja dhe me ndojnë se vetëm nga kjo pa rti mund të pritet diçka e vle fshme dhe e mirë për vendin.“Nuk ka dy shime se kr ejt të ri njtë besojnë se PDK është partia më e si nqertë./

Lajme