Tri Kategorit E Njerëzve Qe Nuk Do Të Hyjnë Në Xhenet

Tri Kategorit E Njerëzve Qe Nuk Do Të Hyjnë Në Xhenet

I Dërguari sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem ka thënë :

“Tri kategori njerëzish nuk do të hynë në Xhenet dhe Allahu nuk do ti shikoj ata në ditën e gjykimit :

“ Mosrrespektuesi i prindërve, gruaja që i pergjanë burrave dhe njeriu i pamoralshëm (ai që i shpie njerëzit në prostitucion)”.

Transmeton imam Ahmedi 6180 Shejh Albani zingjirin e transmetuesve e ka konsideruar të vërtet.

Lajme