Fëmijët Muhammedit Alejhi Selam Janë Quajtur:

Fëmijët Muhammedit Alejhi Selam Janë Quajtur:

Fëmijët Muhammedit alejhi selam janë quajtur:

Kasim, Abdullah (Tahir), Ibrahim, Zejneb, Fatime, Rukajja dhe Ummu Kulthum.Muhammedi[n 1] (arabisht: محمد) është i dërguari i fundit i Zotit sipas fesë islame, njëkohësisht dhe figura qëndrore e asaj feje dhe sipas jomyslimanëve themeluesi i saj.Ka lindur rreth vitit 570 në Mekë, ndërsa vd’iq më 8 qershor 632 në Medinë.

Njihet si pejgamberi i fundit nga myslimanët, të cilët besojnë se Allahu e dërgoi për të rikthyer Islamin, fe monoteiste e cila sipas myslimanëve është ndjekur edhe nga Ademi, Ibrahimi, Musa, Isa dhe pejgamberët e tjerë. Muhammedi bashkoi Arabinë në një shtet të njësuar mysliman dhe siguroi që mësimet e tija, veprat e tija, dhe Kurani, të jenë themelet e besimit fetar islam.

Lajme