Isa Mustafa : Vjosa Asnjehere Sdo Te Behet Pr esidente Ne Sdo Ta Le jojm As Populli?

Isa Mustafa : Vjosa Asnjehere Sdo Te Behet Pr esidente Ne Sdo Ta Le jojm As Populli?

Isa Mustafa thotë se Vjosa Osmani nuk e me riton te jete as nje ore ne Pre sidencë. Mustafa tha se me video adresimin e saj të sotëm, Osmani pet kun e ud së pre sidentit po e abu zon me sje llje re bele dhe per in teresa tëe saja të ngu shta pa rtiake ne Vetëvendosje.

Sh efi i LDK se e ka qu ajtur të tu rpshme qe us htruesja e de tyres së pre sidentit Vjosa Osmani ti kercë noj sipas tij in stitucionet e pa varura siç është KQZ ja. Mustafa pastaj tha se me sje lljen e saj gjatë nje video në Fa cebook, Osmani nuk e meriton të jetë as nje ore ne pr esidence.

Lajme