Çfarë po ndodh? LDK PDK dhe AAK janë të gjithë ku ndër Vjosës për Pre sidente të Kosovës..

Çfarë po ndodh? LDK PDK dhe AAK janë të gjithë ku ndër Vjosës për Pre sidente të Kosovës..

Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë ven dosur që të mos e mb ështesin për pre sidente Vjosa Osmanin.

Në të njëjtën vijë është de klaruar ditë më parë pas ta kimit me Osmanin dhe Kurtin edhe Ramush Haradinaj që po sy nonte të g aronte për ka rrigen më të rënd ësishme të shtetit.

Deri më tani, sipas b urimeve, se anca për të vo tuar pre sidentin e ri është pa raparë të mb ahet në ja vën kur vot ohet edhe Q everia e re, mëson Gazeta Express.

Lajme