Kush E Thotë Këtë Lutje (Dua) 4 Herë, Allahu Do Ta Shpëtojë Atë !

Kush E Thotë Këtë Lutje (Dua) 4 Herë, Allahu Do Ta Shpëtojë Atë !

Kush E Thotë Këtë Dua 4 Herë, Allahu Do Ta Shpëtojë Atë !

Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë.175 shkaqe per te hyre ne Xhenet.Shkaku i tetë:Ai që dëshiron të shpëtojë.Ka thënë Profeti alejhi selam: Ai i cili thotë në mëngjes:Të lutem o Allah! Unë u gdhiva, dëshmoj për Ty dhe mbajtësit e Arshit Tënd, melekët e Tu dhe të gjitha krijesat e Tua, se vërtetë Ti je Allahu i Vetëm dhe i Pashok dhe dëshmoj se Muhamedi (alejhi selam) është robi dhe i dërguari Yt.Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zjarri.”(Ebu Daudi).

Lajme