Ky Zyrtar i njohur i LDK-se ka per te votuar Vjosen Presidente, kete nuk e ka pritur askush nga ky Zyrtar…!!

Ky Zyrtar i njohur i LDK-se ka per te votuar Vjosen Presidente, kete nuk e ka pritur askush nga ky Zyrtar…!!

Ky Zyrtar i njohur i LDK-se ka per te votuar Vjosen Presidente, kete nuk e ka pritur askush nga ky Zyrtar…!!
Kandida,ti për deputet nga LDK-ja, Faton Bis.limi ka thënë se LDK-ja nuk i ka borxh Vetëven,dosjes e as Vjosa Osmanit për ta zg.jedhur presidente këtë të fun,dit.“Nëse ka ndonjë mar,rëveshje për zgjedhjen e Vjosa Osmanit për presid.ente apo kujtdo qoftë, secili deputet i LDK-së besoj se do ta respektojë atë mar,rëveshje”, tha ai në Du.kagjini.
“Nëse ne vihe.mi në një pozitë kur mos zgjedhja e preside.ntit të republikë e qon vendin në një fu,shë të panjohur dhe dëm.tohet interesi i shtetit, LDK ka ditu,r të bëhet pjesë e votimeve ku nuk ka,në qenë në interes të saj. Mos të harrojmë se me 7 prill skad,on mandati i presidentes dhe vendi hynë në një amu,lli ku askush nuk di t.ë në jep drejtim”.

“Do të sh,ohim në fund të ditës. Ne nuk e dimë nëse zonja Osmani do të jetë kand.idate për presidente. Derisa ajo nuk i ka 30 në,nshkrime, mbetet vetëm dëshirë e j,o kandidaturë, tha ndër të tjera Fat,on Bislimi…

Lajme