Allahu Ekber: Mbledhje prindërore në shkollë, një jetim në vend të prindit, e thirri kryetarin Erdogan

Allahu Ekber: Mbledhje prindërore në shkollë, një jetim në vend të prindit, e thirri kryetarin Erdogan

Në një shkollë të Turqisë duhej mbajtur mbledhje prindërore. Në mesin e nxënësve ishte edhe një jetim, të cilit nuk kishte kush t’i vjen në mbledhjen prindërore ndaj e luti mësuesin t’i dërgoj letër kryetarit Rexhep Taip Erdogan që të vjen si prind i tij.

Mësuesi e dërgoi letrën, por tentoi ta bind nxënësin se kryetari ka shumë obligime rreth shtetit dhe ndoshta nuk do të mund të vjen. Për habinë e djaloshit dhe të gjithë të pranishmëve, kryetari Erdogan u paraqit dhe tha se ai do të jetë “mbikëqyrës” i atij djaloshi. “Mbrojtja e një djaloshi nuk e ndërron botën, por ndryshon bota për atë fëmijë.” Zoti i madhërishëm e shpërbleftë këtë kryetar. Allahu Ekber: Mbledhje prindërore në shkollë, një jetim në vend të prindit, e thirri kryetarin Erdogan

Në një shkollë të Turqisë duhej mbajtur mbledhje prindërore. Në mesin e nxënësve ishte edhe një jetim, të cilit nuk kishte kush t’i vjen në mbledhjen prindërore ndaj e luti mësuesin t’i dërgoj letër kryetarit Rexhep Taip Erdogan që të vjen si prind i tij. Mësuesi e dërgoi letrën, por tentoi ta bind nxënësin se kryetari ka shumë obligime rreth shtetit dhe ndoshta nuk do të mund të vjen. Për habinë e djaloshit dhe të gjithë të pranishmëve, kryetari Erdogan u paraqit dhe tha se ai do të jetë “mbikëqyrës” i atij djaloshi.

“Mbrojtja e një djaloshi nuk e ndërron botën, por ndryshon bota për atë fëmijë.” Zoti i madhërishëm e shpërbleftë këtë kryetar. Allahu Ekber: Mbledhje prindërore në shkollë, një jetim në vend të prindit, e thirri kryetarin Erdogan

Lajme