Jeta lu ksoze e djalit të Hashim Thaçit dhe Jeta mo deste e nipit të Adem Jasharit (Video)

Jeta lu ksoze e djalit të Hashim Thaçit dhe Jeta mo deste e nipit të Adem Jasharit (Video)

Pre sidenti Hashim Thaçi ka dy fotografi me h eroin Adem Jashari dhe i publikon ato sa herë që ka një pë rvjetor që lidhet me rë nien h eroike të familjes Jashari në Prekaz. Në të dyja këto fotografi, Hashim Thaçi dhe Adem Jashari nuk da llojnë shumë për nga ve shja, madje të dytë duket se kanë bërë jetë mod este.

Por pas sa krificës së krejt familjes së Adem Jasharit dhe lu ftës së UÇ K-së l ufta përfundoi dhe Kosova fitoi li rinë.
Por lirinë më shumë e ka sh ijuar Hashim Thaçi. Edhe djali i tij, Endrit Thaçi. E pa sardhësit e komandantit Adem Jashari nuk duket se shi jojnë të njëjtën li ri. Adem Jashari, nipi i komandantit dhe Endrit Thaçi djali i komandantit politik tash pr esident, Hashim Thaçi da llojnë si dita me natën. Njëri bënë jetë mo deste në Prekaz e tjetri nuk i ndalë udhëtimet lu ksozë nëpër vendet e botës.

Lajme