Nëse ka ndjerë knaqësi duke e prek veten a quhet femra xhunub !?

Nëse ka ndjerë knaqësi duke e prek veten a quhet femra xhunub !?

A quhet femra xhunub nëse ka ndjerë knaqësi duke e prek veten? Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë, pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Jusuf Hajrullahu thotë: A quhet femra xhunub nëse ka ndjerë knaqësi duke e prek veten? , për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë:

Lajme