EMOCIONUESE : 7 vjeçarja nga Kosova pë rshëndetet me shoqërinë, merr rrugën e m ërgimit (PAMJE)

EMOCIONUESE : 7 vjeçarja nga Kosova pë rshëndetet me shoqërinë, merr rrugën e m ërgimit (PAMJE)

Shumë familje në Kosovë pa ndonjë zgji dhje tjetër marrin rrugën e gu rbetit duke kthyer kokën pas me mall për at dheun.
E këtij fa ti nuk i shpë toi as 7 vjeçarja, Alea Bytyçi, nga Malisheva.


Të m ërzitur për la rgimin e Aleas nga Kosova ishin st afi i shkollës. “St afi i shkollës përshëndeten Alean dhe i uruan shëndet, f at dhe su ksese në jetën e saj të cilën do ta vazhdoj në Itali, gjithashtu falenderoj edhe familjarët z. Bedri R Bytyçi me familje për dhu ratat dhe re spektin ndaj nxënësve, mësuesve dhe drejtorit të shkollës! Urojmë që nuk do të kemi më la rgim të nxënësve dhe familjarëve për në më rgim, ata me ritojnë të shko llohen dhe punojnë në vendin e tyre”, thanë nga sta fi i shkollës përmes një shkrimi në fa cebook.
E gjithashtu nga ky la rgim u më rzit edhe xhaxhai i Aleas.

“Erdhi edhe kjo ditë, bre mos ardhtë më ku rrë për as kë! Ajo që pritej për disa vite, sot u bë realitet, një familje i nxo rri rrënjët nga ve ndlindja, nga at dheu, nga Kosova, për të lë shuar rrën jë diku tjetër! Dje, ishte dita e fundit në shkollë për Alenë.

Lajme