A Ka Shqiptarë Që Nuk I Gëzohet Këtij Lajmi Që Vjen Nga “Shtepia E Bardhe”

A Ka Shqiptarë Që Nuk I Gëzohet Këtij Lajmi Që Vjen Nga “Shtepia E Bardhe”

Gjatë fushatës në garën për pr esident në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tani i zg jedhur pr esident Joe Biden, kishte thënë se p avarësia e Kosovës është e p akthyeshme.Në një letër drejtuar shqiptaro-amerikanëve gjatë f ushatës, Bideni kishte thënë se mbështet dë nimin e k rmeve në Kosovë dhe do të kërkojë drejtësi për të zh dukurit. “Ai do të punojë në partneritet me Bashkimin Evropian për të r ingjallur dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, me qëllimin për të lehtësuar një zgj idhje st abilizuese – të drejtë dhe gjithëpërfshirëse midis dy vendeve që respekton integritetin territorial të Kosovës dhe të arrihet njohja reciproke”, ishte thënë në deklaratën e Bidenit.

Këto ishin ndër pikat kryesore të d eklaratës së tij në tetor: – Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe në përp uthje me të drejtën ndërkombëtare – Joe Biden ka përkrahur ndërh yrjen e N ATO-s për çli rimin e Kosovës më 1999 – Biden kr itikon p olitikën e “pab alansuar” të Trumpit ndaj Kosovës dhe Serbisë.

Lajme