Deklarata E Albin Kurtit Per Bashkimin Kombetar ”Dridhe” Gjithe BE-Ne !! Reagojne Menjehere BE…

Deklarata E Albin Kurtit Per Bashkimin Kombetar ”Dridhe” Gjithe BE-Ne !! Reagojne Menjehere BE…

Ne 10vjetorin e nisjes se dia logut mes Kosoves dhe Serbise, qe zhvi.llohet në Bruksel, Bashkimi Evropian ka thënë se ky proces ka sjelle ndry.shime te qarta per qyte taret ne Kosove dhe rajon.

Por ze.dhenesi i bllokut evropian Peter Stano, ka thënë se tani ka ardhur koha që dia logu te permbyllet me nje marre.veshje gjithë përfshirëse.

Ai ka ri.kujtuar te henen edhe vizitën e per faqesuesit të posaçëm për dialog Miroslav Lajcak në rajonin e Ball kanit javën e kaluar, per te pare se si e shohin palet dia.logun dhe vazhdimin e tij.

Pati pajtim te plote se dia.logu nuk ka alternativë dhe se ai duhet të vazhdojë. Qëllimi i dia logut ishte që t’i afroje palet drejt te ardh mes evropiane. Pra, si për Beo.gradin, ashtu edhe për Prishtinën, të ketë për.parim në rrugën e tyre evropiane. Rruga evro.piane shkon per mes dialogut ka thene ai.

Ne pyetjen rreth dekla.ratave të liderit te Levizjes Vetë vendosje Albin Kurtit, për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, Stano ka thënë se BE-ja nuk i komenton dekla ratat e liderëve nëpër media, por ka shtuar se në per.gjithesi qëndrimi i BEsë është se pret nga li.derët që me shembullin e tyre personal të punojnë drejt paj timit dhe frymës konstrukt.ive dhe mire besimit ne rajon.

Ai e ka evi.tuar ne kete mënyrë edhe pyetjen direkte se a eshte bashkimi i Kosoves me Shqiperine, dicka qe BE ja e kunder.shton.

Siç kemi thënë disa herë, që.llimi kryesor i dia logut është të arrihet marrë.veshja për normalizimin gjithë.përfshirës të raporteve, e pra nueshme për të dyja palët, sipas standar deve të BE-së, dhe e cila do të kishte ndikim pozi.tiv në rajon, ka dekla ruar zëdhënësi i BE-se.

Lajme