Vjosa Dhe Albini Se Bashku I Japin Nje ”Dridhje” Gjithe Vendit Me Deklaraten E Fundit E Sidomos ”Kundershtareve”…!!

Vjosa Dhe Albini Se Bashku I Japin Nje ”Dridhje” Gjithe Vendit Me Deklaraten E Fundit E Sidomos ”Kundershtareve”…!!

Vjosa dhe Albini se bashku i japin nje ”dridhje” gjithe vendit me deklaraten e fundit e sidomos ”kundershtareve”…!!

Kandi.dati per krye minister, Albin Kurti dhe presi.dentja ne detyre Vjosa Osmani, lista e së ciles garon së bashku me Vete.vendosjen në zgjedhjet e 14 shkurtit kanë marrë pjesë në një diskutim ku kanë shpalosur pri.oritetet e tyre per zhvillimin ekonomik.

Osmani ka thene pri oriteti i tyre eshte l uft imi i k orrupsionit dhe konfi.skimi i pasurise se fituar ne menyre te pa.ligjshme.

Osmani ka thënë se pasuria e pa ligjshme që konfiskohet duhet të drejtohet krye.sisht në investim në fushën e sun.dimit te ligjit.

Lajme