Albin Kurti “Trondit” Serbet! Askush Nuk E Priste Këtë, Serbet Më Të ”Dëshperuar” Se Kurrë…

Albin Kurti “Trondit” Serbet! Askush Nuk E Priste Këtë, Serbet Më Të ”Dëshperuar” Se Kurrë…

Në lidhje me këtë, prof,esori Binak Maxharraj, tho.të se, është e kotë të konstatohet që Serb,ia dhe Kosova gjatë periudhës së tran.zicionit patën për president Aleksa,ndër Vuçiq dhe Has.him Thaçin.
Vuçic i ta.kon skuadrës të Mill,osheviqit dhe Vojisllav Sheshel. Vuçic është një hiç, rr,enc i pabesë, sepse është bashkëpjesë.marrës i Millosheviqit dhe çetn,ikut Vojisllav Shes,hel. Aleksandër Vuçiq nuk ësh,të njeri i paqes, nuk është as,pak paqësor, nuk e di se ç.ka është Demokr.acia Perëndimore, por i përfa.qëson vlerat Sllave, vlerat e urre,jtjes ndaj njerëzve.

Kjo do të ndo.dhë pas përfundimit te zgjedh,jeve të parako.hshme në Kosovë ku pri,tet që fitoi LVV ne krye me Albin Kurtin i cili edhe do te bë.het kryeministër i Kosovës. Albin Kurti nuk ës,htë i kalibrit te ulët në rap,ort me Hashim Tha,çin dhe Avdullah Hotin, por dia,logut me Serb,inë do ti qaset në mënyrë ser.ioze të forte, sepse A,lbini në asnjë rre,thanë nuk është i shanta,zhuar nga askush dhe se ai nuk le.shon pe as për një katram kur është në pyetja Kosova, sovran,iteti dhe integriteti i sajë. Albin Kurti se bashk.u me Vjosa Osmanin janë dy faktor qe di.alogun do ta qojnë mire dhe nd,ershëm.

Lajme