Molliqaj: Kurti Është I Ha pur Ndaj Serbisë Dhe I Mb yllur Ndaj Shqipërisë

Molliqaj: Kurti Është I Ha pur Ndaj Serbisë Dhe I Mb yllur Ndaj Shqipërisë

Fatke qësisht Kushtetuta e Kosovës e ka një ku ndërthënie në nenin 1.1 me nenin 1.3. Neni 1.1 thotë që Kosova është shtet i pa varur, so vran e demokratik e neni 1.3 na nda lon bashkimin me një shtet tjetër. Në këtë kuptim, pa varësia e Kosovës nuk e lejon në mënyrë ku shtetuese bashkimin me një shtet tjetër të pa varur, siç është Shqipëria, por njëkohësisht paraqet pengesë për in tegrim të llojit tjetër siç është ai europian”, kështu ka de klaruar krei i Vetëvendosjes, Albin Kurti, sot në Lezhë për çë shtjen e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë. Por ku ndër kësaj deklarate ka dalë kryetari i PSD-së, Dardan Molliqaj, që po e akuzon Kurtin se po qëndron “i ha pur ndaj Serbisë dhe i mby llur ndaj Shqipërisë”.

“Albin Kurti nuk i thotë jo Lajçakut për ndryshime ku shtetuese për Aso ciacionin e Komunave me shumicë Serbe. Albin Kurti i thotë jo ndry shimeve ku shtetuese për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Kur i tra dhton bindjet dhe vl erat, ndryshimi i që ndrimeve bëhet vetëm çë shtje kohe”, ka shkruar Molliqaj në Fa cebook.

Kurti ka qëndruar në Lezhë sot me rastin e shënimit të 577-vjetorit të Besël idhjes së Lezhës.

Lajme