Nga Amerika : Vjosa Duhet Te Jete Presidente Per Pese Vite, Arsyeja Nga Eksperit Amerikan Do Ju ”Befasoj” !!

Nga Amerika : Vjosa Duhet Te Jete Presidente Per Pese Vite, Arsyeja Nga Eksperit Amerikan Do Ju ”Befasoj” !!

Nga Amerika : Vjosa duhet te jete presidente per pese vite, arsyeja nga eksperit Amerikan do ju ”befasoj” !!

Aktua lisht vendi po drejtohet nga ushtruesja e dety.rës së presi dentes Vjosa Osmani, e cila këtë post mund ta mbajë deri në gja.shtë muaj. Emri i saj edhe më herët është lakuar për postin e pres.identes së vendit.

Të përshtat.shme për këtë pozitë, krye parlamentaren e Kosovës, e sheh edhe Alon Ben-Meir, profesor dhe ekspert amerikan për poli tikën dhe çështjet e Ballkanit në Uni.versitetin e Nju Jorkut.

Duke folur për ga.zetën Bota sot, Ben-Meir ka thënë se Osmani do të ishte e përshtat shme që të shërbente si presi dente për pesë vjet, për shkak të përvojës së saj dhe fakt.in që nuk është e akuzuar për korru.psion. Në lidhje me Osmanin, unë besoj se duke pasur para.sysh përvojën e saj, rininë dhe kuptimin e çështje ve dhe faktin që nuk është akuzuar për ndonjë akt korru psioni, ajo me siguri do të jetë e përshtatshme për të shërbyer si presi dente për pesë vjet, ka thënë ai.

Lajme