Pasuria e grave të li derëve kosovarë: Gruaja e Albin Kurtit më e pasura,ja pse…!

Pasuria e grave të li derëve kosovarë: Gruaja e Albin Kurtit më e pasura,ja pse…!

Edhe sivjet në Agj encinë Kun dërko rrupsion zyrtarët e shtetit kanë de klaruar pasuri të m ajme, si shtëpi, banesa, toka e gjëra tjera të vle fshme.
Por çfarë pasurie kanë gratë e li derëve të shtetit?
Bashkëshortja e Albin Kurtit, ka të ardhura më të larta se të gjitha gratë e li derëve të tjerë kosovarë.

Norvegjezja në In stitutin që përfiton 46 mijë e 990 euro në vit, si dhe është pr onare e një banese në Oslo në vlerë 400 mijë euro, ra porton klan kosova, shkruan Reporteri.net.
Ajo ka një kre di në vlerë 242 mijë euro për 25 vite për ta shl yer, kurse në bankë ka të ku rsyera 9 mijëe 650 euro.
Kredi ka edhe Lume Thaçi, gruaja e presidentit Hashim Thaçi. Ajo ka 10 mijë euro bo rxh për të blerë një veturë, ndërsa shiti një tjetër po 10 mijë euro për të blerë modelin Audi Q3.

Ajo ka të kursyera vetëm 2 mijë e 141 euro.
Banesë e as veturë nuk ka gruaja e kryeministrit Avdullah Hotit, e cila punon në Kë shillin Gj yqësor të Kosovës. Ajo ka ku rsyer 1 mijë e 904 euro.

Të ardhura më të mëdha ka Anita Haradinajt gruaja e Ramush Haradinajt. Ajo merr 7 mijë e 920 euro në vit nga puna në RTK, kurse nga kompania “Elsig” 12 mijë euro dhe nga 1 mijë euro në muaj merr edhe nga një agje ncion i marketingut.

Kurse Violeta Veseli, gruaja e kre ut të PDK-së, Kadri Veseli, e cila pa guhet 16 mijë e 640 euro në vit nga kompania “Cobit Pc”, si dhe pagë si profesoreshë e gjermanishtes në vit 3 mijë e 234 euro. Është pronare e një banese në vlerë 97 mijë euro.

Lajme