Erdogan letër Kurtit: I kënaqur që partia juaj do ta rishqyrtojë vendosjen e ambasadës në Jeruzalem

Erdogan letër Kurtit: I kënaqur që partia juaj do ta rishqyrtojë vendosjen e ambasadës në Jeruzalem

Për f itoren në zgj edhjet e 14 shk urtit, l ideri i VV-së, Albin Kurti ka m arrë u rime nga l iderë të ndryshëm evr opianë. Një të tillë, ai e ka marrë edhe nga pr esidenti turk, Tayip Erdogan. Në letrën e tij, Erdogan ka thënë se mirëpret qëndrimet e Vet ëvendosjes për shq yrtimin e vendosjes së ambasadës në Jeruzalem.

“Për më tepër, jam i k ënaqur, kur m ësova për që ndrimin e partisë suaj që, nëse vjen në pushtet, do ta rishikojë angazhimin e Kosovës për hapjen e Ambasadës në Jerusalem. Besoj se do të ishte e dobishme që të shmangej një hap të tillë, i cili mund t’i shk aktonte dëme të mëdha Kosovës”, ka shkruar Erdogani në letrën e tij.

Lajme