Do truIIoseni/ Monika dhe Ilir Meta xjerrin në dritë…

Do truIIoseni/ Monika dhe Ilir Meta xjerrin në dritë…

Prona, para në bankë, automjet me vlerë 30 mijë Euro, tokë me sipërfaqe 1200m2, kontratë për një apartament me sipërfaqe 317m2, janë këto të dhëna në deklaratën e pasurisë së vitit 2013 për çiftin.

Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi, të cilët asokohe llogarisnin edhe një kredi prej 175 mijë Euro të marrë në vitin 2010 për një blerje apartamenti. Për çiftin Meta-Kryemadhi shihet një rritje e ndjeshme e pasurisë në vitin 2014, kur zonja Kryemadhi bëhet pronare me 100% e 13 apartamenteve përfituar nga një kontratë me Agikons në vitin 2008, përcaktimin në natyrë të pjesës takuese për tokën që ajo posedonte. Nga shitja e gjashtë apartamenteve çifti ka arritur të shlyejë kredinë si dhe overdraftin e zonjës Kryemadhi të marrë në vitin 2015 dhe ka shtuar me 174 mijë Euro llogarinë bankare. Kryemadhi dhe më shumë se 100 mijë Euro llogari bankare, ata kanë edhe një overdraft me vlerë 2 milionë lekë.

Lajme