Oh Zot mbroji fëmijët e tjerë! Shtëpia u mori fl akë dhe hu mbën je tët çifti dhe vajza e vogël, dhimbje dhe zi te familjarët: Na lanë, ata ikën

Oh Zot mbroji fëmijët e tjerë! Shtëpia u mori fl akë dhe hu mbën je tët çifti dhe vajza e vogël, dhimbje dhe zi te familjarët: Na lanë, ata ikën

Kaylie dhe Dan Rudge, të moshave 28 dhe 29 vjeç, dhe Lilly vajza e tyre e vogël hum bën jetët e tyre pas zja rrit masiv në Exeter dje.

Dy djemtë e tjerë të moshave 4 dhe 9 vjeç por dhe një vajzë 7 vjeç ishin gjithashtu në shtëpi në kohën kur banesa u përfshi nga f lakët dhe tashmë ndodhen në s pital.

Ata kishte një martesë prej 5 vitesh. Motra e Danielit, Mandy Rudge, 3 vjeç tha: Nuk kemi ç’të themi, fjalët nuk mund të përshkruajnë se si ndihemi. Kam hum bur një vëlla, motër dhe mbesë. Kaylie ishte personi më i bukur në të gjithë botën dhe Daniel kishte zemrën më të madhe. Ata do të bënin gjithçka për këdo.”

Burimi: The Sun/ Marrë nga Gazeta Korrekte.

Lajme