Er-Rawha është një vend jashtë Medines ku Profeti (ﷺ) dhe sahabët pushuan në 14 Ramazan të vitit 2H në marshimin e tyre për në Bedr. Është transmetuar gjithashtu se Profeti (ﷺ) ka pirë nga pusi i tij (Bir Rawha).

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page