Tymi i quajtur “Ed-Duhan” – Shenje E Madhe e Kija’metit..

Tymi Ed-Duhan – Shenje e Kijam’etit.Nga shenjat e mëdha të kia’metit është tymi i cili do të mbulojë tokën. Thotë Allahu i Lartësuar: “Ti pra prite (vëzhgo) ditën kur qielli sjell një tym të qartë. Ai (tymi) i mbulon njerëzit. Ky është një ndëshkim i mundimshëm.”Duhan:10-11) Ibn Kethiri duke e komentuar këtë ajet tha se kjo shenjë është afër kia’metit dhe përmendi një hadith të transmetuar nga Malik El-Eshariu, i cili tha: “Tha i Dërguari i Allahut, Muhamedi alejhi selam:

“Njëmend, Zoti juaj ju këshillon për tri gjëra: për tymin i cili besimtarin e kap si flama, kurse jo’besimtarin e fryn, saqë i del ai nga çdo venddëgjim i tij. E dyta është shtaza, kurse e treta De’xhali.” Imam Neveviu thotë se ky tym ua merr shpirtin jo’besimtarëve, kurse besimtarin e kap si flama. Kjo shenjë do të ndodhë pak para Kia’metit.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.