Një traditë islame tregon se trupin e pajetë të Ademit a.s e gjetën para 5.000 vjetëve në malin Ebu Kubais në Mekë. Sipas një tradite të vjetër krishtere nga shpella e thesarit siriano-arameik, Nuhu a.s e solli arkivolin e Ademit a.s nga Meka në arkë gjatë përmbytjes dhe e varrosi në El-Aksa (Jeruzalem). Gjithashtu, një shpellë në qytet quhet “El-aram el-ibrahimi” (الحرم الإبراهيمي), dhe te ithtarët e librit quhet “Shpella e Patriarkut Abraham”. Sipas traditës, është vendi ku është varrosur Ibrahimi a.s. Sipas pikëpamjeve të ndryshme, varre të tjera duhet t’i caktohen Ademit a.s, Havës, Is’hakut a.s, Jakubit a.s, si dhe Rebekës. Kur zbriti Ademi a.s në tokë me gruan e tij Havën nga parajsa qiellore, fillimisht duhej të ishte 1000 vjeç, por kur mësoi se Davudi a.s duhej të jetonte vetëm për një kohë të shkurtër, i dha dyzet vjet nga jeta e tij, kështu që ai ishte vetëm 960 vjeç.
Gjithashtu thuhet sipas traditës islame se Hava i ka lindur Ademit a.s njëzet herë binjakë, nga një djalë dhe një vajzë, përveç Shitit a.s, të cilin ajo e lindi si fëmijë të vetëm. Djemtë dhe vajzat u lidhën më pas secili me njëri-tjetrin. Dhe thuhet se Ademi a.s ka vdekur pasi i kishte parë 40,000 fëmijë dhe nipër e mbesa dhe kështu lindi njerëzimi. Çdo person që do të hyjë në Xhennet, do të marrë gjithashtu këtë madhësi dhe menjëherë do të jetë 33 vjeç dhe do të qëndrojë në atë moshë përgjithmonë. Në Xhennet, ata kanë pallate si dhe fruta në të cilat nëse i kafshoni çdo herë ata do të shijojnë gjithnjë e më mirë dhe engjëjt do të punojnë si shërbëtorë dhe do të plotësojnë çdo dëshirë të banorëve të Xhennetit. Allahu e di më së miri!
Mukbil Shaban

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.