SubhanAllah Qfar Pamje, Ki Njeri Kaq Guximtar Fal Namazi Ne Mesin e Luaneve..! A thua pse..? Pergjigjen do ta gjesh ne tekstin ne vazhdim..!S’ka dyshim se mosfalja e namazit ka pasoja të mëdha dhe të rrezikshme në dynja dhe në ahiret. Ne do të cekim disa prej tyre dhe lusim Allahun që njerëzit ta kuptojnë rëndësinë e namazit dhe ta kenë parasysh se ç’do t’i godasë ata që nuk e falin namazin.
1. Lënia e namazit është shkak për ndëshkimin në varr. Allahu xh.sh. thotë: “E kush ia kthen shpinën udhëzimit Tim, do të ketë jetë të vështirë.” (Ta Ha, 124) Komentuesit e Kuranit kanë thënë se fjala “do të ketë jetë të vështirë” ka për qëllim ndëshkimin në varr dhe dihet fare mirë se ndëshkimi në varr është një jetë shumë e vështirë.Ai që e lë namazin ka bërë një vepër shumë të keqe, e cila do ta shoqërojë edhe në varr.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page