Në shumë pjesë të vendit ka stuhi. Çatitë janë hedhur në erë, pemët dhe shtyllat e ndriçimit janë rrëzuar nga era e fortë. pamje me posht

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.