EPIQENDRA E TOKËS GJEOCENTRIKE
Fillimi i krijimit të tokës është bërë nga Qabeja dhe se ajo është mesi i tokës ose kërthiza e saj ku pastaj u krijuan shtatë toka po edhe aq qiej me distanca 500 vjeçare të marshimit në këmbë. Me perëndimin e diellit, i bie që dielli të qëndrojë poshtë mesit të tokës ose poshtë Qabes sepse mbi Qabe është Bejtulmamur dhe në drejtim të Qabes është Arshi i Zotit. Reth Qabes rotullohen dhe bëjnë tavaf të gjithë engjëjt dhe trupat qiellore. Allahu e di më së miri!

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.