Pastaj është zbukuruar me yje dhe si një mburojë ku Allahu i Lartmadhëruar thotë:
“Ne qiellin më të afërt e kemi zbukuruar me kandila (yje ndriçues) dhe ata i kemi bërë gjuajtës kundër djajve, të cilëve u kemi përgatitur dënim me zjarr shumë të madh.” (Kurani, 67: 5).
Secili nga shtatë qiejt përshkruhet si i bërë nga një material i ndryshëm dhe me profetë që jetojnë në secilin qiell. Emrat janë marrë nga El-Haj’a es-Samja fi l-haj’a es-sunmja e Sujutiut ku thuhet:
Rakia: Qielli i parë përshkruhet si e krijuar nga uji dhe është shtëpia e Ademit dhe Havës dhe engjëjve të çdo ylli.
Araklun: Qielli i dytë përshkruhet si i bërë nga perla të bardha dhe është shtëpia e Jahjas dhe Isait.
Kajdum: Qielli i tretë përshkruhet si i bërë prej hekuri (përndryshe perla ose gurë të tjerë të ylbertë); Jusufi dhe Engjëlli i Vdekjes (i quajtur Azrael) banojnë atje.
Ma’una: Qielli i katërt përshkruhet si i bërë prej bronzi (përndryshe ari i bardhë); Idrisi (konvencionalisht i identifikuar me Enokun) dhe “Engjëlli i Lotëve” banon atje.
Di’a: Qielli i pestë përshkruhet si i bërë prej argjendi; Haruni mban gjykatë mbi këtë qiell.
Dakua: Qielli i gjashtë përshkruhet si i përbërë nga ari (përndryshe granata dhe rubin); Musai mund ta gjeni këtu.
Dhe
Ariba: Qielli i shtatë, paraqitet si i përbërë nga drita hyjnore e pakuptueshme për njeriun e vdekshëm (përndryshe smeraldi). Ibrahimi banon atje dhe Sidrat el-Muntaha, një plumbçe e madhe enigmatike, shënon fundin e qiellit të shtatë dhe ekstremin ekstrem për të gjitha krijesat dhe njohurinë qiellore të Zotit. Allahu e di më së miri!

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page