Nëna shpëton jetën e fëmijës së saj në një urgjencë mbytjeje duke përdorur nje metodt ndryshe me LifeVac ACD shiko Videon sa efikase esht LifeVac ACD


Nëna shpëton jetën e fëmijës së saj në një urgjencë mbytjeje duke përdorur nje metodt ndryshe me LifeVac ACD shiko Videon sa efikase esht LifeVac ACD

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.