Një kalë që lutet pranë pronarit të tij, një skenë që do t’ju qetësojë zemrat
Njeriu nuk është e vetmja qenie që bën sexhde, në Kuranin Famëlartë përmendet se edhe kafshët i bëjnë sexhde Krijuesit të tyre.
Duke qenë se ata nuk i dinë shtyllat e namazit që ne, si bij të Ademit, e kryejmë, mund të mjaftojë të përkufizojmë namazin që ata kryejnë si një ritual përkujtimi, lavdërimi dhe meditimi.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.