SHEMBULL…!!
Le të jetë ky gjelë shembull për gjithë ata baballarë dhe burra që nuk kujdesën për nderin e grave dhe bijave tyre, të cilët nuk e dijnë kur dalin dhe me kënd dalin e as kur kthehen gratë, vajzat dhe motrat e tyre!Thotë Muhamedi alejhis selam:
“Tri grupe njerëzish nuk do të hyjnë në Xhenet:
– Ai që nuk përfill prindërit,
– Dejuthi (joxhelozi) dhe
– Gruaja që imiton burrat.”
Nesaiu, Hakimi, Ahmedi.
Allahu na udhëzoftë e na përmirsoftë!

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.