“Askush nuk arriti të më jepte një shp jegim, se çfarë ishte ajo kri j esë. As unë nuk di ta them.Gjithçka që di është se pata një ndjesi të çu dits hme.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.