INSTALIMI I KAMERËS (CGI)
Numri i mbështetësve të tokës së sheshtë po rritet me shpejtësi kudo në botë. Asnjë lëvizje tjetër nuk po rritet kaq shpejt ku njerëzit u kthehen librave të tyre të shenjta dhe nuk kthehen më në besimin e tokës sferike. A janë vërtet kaq bindëse argumentet për një tokë të sheshtë? Veçanërisht të krishterët, të cilët e konsiderojnë Biblën si fjalën e Zotit, do të duhet të pyesin veten pse në këtë libër ka indikacione se toka është e sheshtë, por jo një tregues i vetëm i një universi, diejsh të largët prej vite drite, galaktikave të huaja dhe të ngjashme. Dikush më pyet mua: Cilit grup apo sekt i takoj? Jo, unë nuk ndjek as racionalistët apo neomutezilitët, as puritanistët apo antropomorfistët, as kadijanët apo ahmaditë dhe as simulimet (CGI) të NASA-s!
Por, unë ndjek Kuranin e Shenjtë dhe Traditën Profetike (Sunetin), brenda kornizës së analogjisë dhe ashtu siç përshkruhen fjalët e Zotit racionalisht që janë të kapshme sensualisht. Prandaj, gjërat që shihen me sy nuk interpretohen në teori por janë vepra të kohës relative dhe të hapësirës gjeografike. Ky fenomen sferik ndodhi para disa dekatave ku shumë literatura islame u ndryshuan në 360 grad sikur e mbështesnin dijetarët e mëhershëm konceptin heliocentrik ku dihet se modeli i Kuranit të Shenjtë dhe i Traditës Profetike (Sunetit) mbështeten mbi konceptin gjeocentrik me shtatë qiejt dhe aq toka as më shumë dhe as më pak, Arshi i Zotit dhe Kursija, Xhenneti dhe Xhehennemi. Pra, ju jeni ata ose ato që vendosni apo NASA me Kamera (CGI). Me respekt dhe mirkuptim! SHIKO VIDEON ME POSHT

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.