Shtëpia e Halimah Al-Sa’dia, infermieres së Profetit, paqja dhe lavdërimet e Zotit qofshin mbi të, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe prindërit e tij
Halima Al-Sa’diya është nga Beni Saad bin Bekr nga fisi Hawazin, ajo është nëna e profetit Muhamed me gji, emri i saj është Halima bint Ebi Dhu’ib dhe ai është Abdullah bin El-Harith bin Shajna bin Xhaber. bin Razam bin Nasirah bin Fasiya bin Nasr bin Saad bin Bakr bin Hawazin bin Mansour bin Ikrimeh bin Khasfa bin Kais bin Ejlan bin Mudar bin Nizar bin Maad bin Adnan.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page