Kjo eshte historia kur faraoni me nje ushtri te madhe deshi ta shkatroj Qaben e bekuar.Ai i referohet zogjve të mrekullueshëm në besimin islam të përmendur në suren Al-Fil të Kuranit që mbronin Qaben në Mekë nga ushtria elefantëve Aksumite e Abrahas, atëherë guvernator i vetëquajtur i Himyarit, duke hedhur gurë të vegjël balte mbi ta ndërsa afroheshin.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.