Surrogacia është e ligjshme në Ukrainë… Në fakt, Ukraina është një nga vendet e pakta që lejon të huajt të përfitojnë prej saj. Megjithatë, kjo situatë shkaktoi një vështirësi të madhe gjatë luftës, foshnjat e lindura nën menaxhimin e një surrogate nuk mund të dorëzohen në familjet e tyre. Në një bodrum afër Kievit, infermieret kujdesen për këto foshnja që nuk mund t’u dorëzoheshin prindërve të tyre. video me posht

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page