Çdo vit, më afër vjeshtës, nga kufiri i sipërm i lumenjve taiga, Alaas zbresin në bregun perëndimor, mblidhen tufat e kuajve të mbarështimit.
Ata janë të shtyrë këtu për të ndryshuar kullotat e Alaas në kullota ishullore. Pas bërjes së barit, më afër vjeshtës, rritet bari i ri, me lëng – kencheeri, të cilin kuajt e duan shumë për të grumbulluar yndyrë për dimër.
Numri i përgjithshëm arrin deri në 400 kuaj, ato mblidhen në tufa dhe veçmas në brigjet e lumit të madh Lena për një notim të gjatë në ishullin

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page