Për shkak të natyrës malore dhe mungesës së mjeteve transportuese, nomadët e kësaj pjese të Iranit detyrohen të kalojnë lumin me dele dhe të shkojnë në anën tjetër të lumit për kullotje.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page