Çdo shpirt do të vdesë dhe do të shijojë dhimbjen e vdekjes ku nuk do të vlejë më as pasuria dhe as pushteti, duke kaluar në një botë me të gjërë metafizike të ligjeve kozmologjike që do të ketë disa faza të dimensioneve hapësinore dhe kohore, deri kur trupi dhe shpirti i tyre do të rimishirohet nëpërmjet ringjalljes dhe Allahu i Plotfuqishëm do të urdhërojë qiejt të bjerë shi. Por, ky shi do të jetë si sperma e njerëzve. Atëherë njerëzit do të ngrihen nga varret e tyre. Ringjallja do të fillojë në sakrum dhe procesi i ringjalljes do të vazhdojë derisa të gjithë të kthehen në formën e tyre origjinale, në trupat e tyre origjinalë.

Pastaj Allahu i Madhëruar do ta urdhërojë Engjëllin e Madh, Israfilin që t’i bjerë surit për herë të dytë, pas së cilës njerëzit do të dalin të gjallë nga varret e tyre dhe do të reshtohen para Gjykimit të fundit, si dhe para Zotit të Gjithësisë ku secili ose secila do të japë llogari për veprat e tij ose të saj. Myslimanët besojnë se shpirtrat e të ndjerit janë duke pritur në një hapësirë ​​të pacaktuar për ringjalljen dhe Gjykimin e Fundit. Ata besojnë në parajsë dhe ferr. Në Xhennet, besimtarët shpërblehen për veprat e tyre të mira. Në Xhehennem, nga ana tjetër, ata do të ndëshkohen nga zebanitë. Allahu e di më së miri!

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page