Ky bari sudanez, i cili refuzoi të pranojë 200 rijalë (54 dollarë) për të pretenduar se ka humbur një nga delet e pronarit të tij, pavarësisht nevojës së tij të dëshpëruar, dhe tha: “Edhe nëse më jepni 200 mijë, pasha Allahun nuk do të pranoj. Çfarë do të bëj kur të shkoj në varr dhe të takoj Krijuesin tim? Nëse e bëj, kam frikë se qielli do të shembet mbi mua”. Allahu Akbar!

Dijetarët e çuan në ambasadën sudaneze dhe dijetarë të famshëm e nderuan dhe i dhanë pikërisht atë, 200 mijë rijalë! Ai tha se do ta përdorë atë për të ndihmuar familjen dhe prindërit e tij për të bërë haxhin dhe për t’u ndërtuar atyre një shtëpi. Vërtet, kush i frikësohet Allahut, Ai do t’i furnizojë ata, prandaj jetoni sipas mundësive tuaja dhe kërkoni ndihmën e Tij.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.