Në Sahelin afrikan, një vend i quajtur Niger, në kufi me shkretëtirën e Saharasë, shkretëtirën më të madhe në botë, po ndalon shkretëtirëzimin dhe po i kthen shkretëtirat në një oaz.Gjatë 40 viteve të fundit, rezultatet vizuale dhe të dhënat kanë treguar se FMNR ka qenë jashtëzakonisht i suksesshëm në shndërrimin e shkretëtirës në tokë bujqësore. Ka rigjeneruar 5 milionë hektarë tokë të degraduar, 200 milionë pemë janë restauruar

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.