Islami e ndalon keqtrajtimin e kafshëve, apo vrasjen e tyre, përveçse kur ato përdoren për t’u ushqyer. Profeti Muhamed (s.a.s) i këshillonte vazhdimisht shokët e tij për mirësjelljen ndaj kafshëve, duke theksuar mëshirën dhe mirësjelljen ndaj tyre. Më poshtë do të përmendim disa hadithe mbi këtë temë, të cilat e orientojnë myslimanin për mënyrën e sjelljes ndaj kafshëve.

-Mëshira që tregohet ndaj kafshëve do të shpërblehet. “Kush është i mëshirshëm qoftë edhe ndaj një trumcaku, Allahu do të tregohet i mëshirshëm me të Ditën e Gjykimit.”

-Sjellja e mirë ndaj kafshëve ka shpërblim, ashtu sikurse sjellja e mirë ndaj njerëzve. “T’i bësh mirësi një kafshe është sikurse t’i bësh mirësi një qenieje njerëzore dhe t’i bësh keq një kafshe, është sikurse t’i bësh keq një qenieje njerëzore.”

-Kafshët nuk mund të flasin për veten e tyre. Profeti (a.s) kaloi njëherë pranë një deveje shumë të dobët, shpina e të cilës gati ishte bërë njësh me stomakun. Ai i tha pronarit të saj: “Frikësoju Zotit për këtë kafshë, e cila nuk mund të flasë!”

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page