Rënia e shkëmbinjve është një fenomen i fuqishëm dhe i rrezikshëm që ndodh në male. Ajo mbart një rrezik serioz. Mjafton që një gur të këputet që pas tij të bjerë një breshër i tërë

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.