REALITETI I TOKËS
Pamjet befasuese në 120.000 ft nga tullumbacet e motit që janë lëshuar në lartësi të madhe ku shihet toka qartë pa rrotullim 1000 mph, pa lakim dhe pa satelitë. Gjithashtu, edhe dielli lokal shihet shumë afër tokës. Një ditë, e vërteta do të dalë në pah kur gënjeshtra do të demaskohet. Shumë ajete kuranore dhe transmetime profetike (hadithe) janë shtrembëruar dhe lakuar në interpretime irracionale, duke i shëndrruar ato në teza dhe teori të pakuptimta. Kjo ndodhi si një fenomen, pas Luftës së Dytë Botrore ku shumë literatura islame u ndryshuan në 96 grat në fiushën e astronomisë. Allahu i Plotfuqishëm tregon qartë dhe racional në Kuranin e Shenjtë, për shtrirjen fizike të tokës në fomë të sheshtë. Disa përpiqen t’i interpretojnë fjalët e Zotit metafiziksht por kjo nuk ndodhë se dielli dhe hëna rotullohen çdo ditë fizikisht në orbitin e tyre reth tokës, duke sjellur kështu ditën dhe natën, si dhe numrimin e muajve. Me mirkuptim dhe respekt!

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page