Njerëzit kanë mbajtur deve për më shumë se 4,000 vjet dhe ende varen prej tyre për mbijetesë në të gjithë botën.
Nje gje e cila e dallon deven me se shumti nga krijesat tjera esht nje arsye interesante, Devja esht nje krijes qe asnjeher dhe as kush nuk mund ta sheh duke ber mardhenje seksuale, kjo esht nje nder arsyet e cila e ben deven me te vecant, sepse devja para se te fillon mardhenjet , kontrollon vendin disa her para se te filloj, nga qe ajo esht e turpsshme dhe e but, devja ka nje butesi nje dashuri te vecant nga gjitha krijesat.
All-llahu i Madhërishëm në Kur’anin fisnik duke treguar ndodhinë e Salihut a.s. urdhëron e thotë:
“Edhe te (populli) Themud ua dërguam vëllain e tyre, Salihun, e ai u tha: “O populli im, besojeni All-llahun (Një) nuk keni zot tjetër pos Tij. Qe, ju erdhi argumenti nga Zoti juaj. Ja, kjo deveja është mrekulli për ju. Lereni këtë të lirë të hajë në tokën e All-llahut dhe kurrsesi mos e merrni me të keq, e t’ju kapë dënimi i dhembshëm”. (El Arafë, 73)
E Pejgamberi atyre u pat thënë: “Kini kujdes devenë e All-llahut dhe ndaj pengimit të saj që të pijë ujë”.
Ata nuk i besuan atij dhe atë (devenë) e therën dhe Zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre ua rreshtoi ndëshkimet dhe i rrafshoi,
Duke mos iu frikësuar prapavisë së atij (ndëshkimi)”. (Esh Shems, 11-15)
SHiko VIDEON me posht.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.